Trong hai ngày 16 và 17-12, tại ĐH Ngân hàng TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Báo Giáo dục TP.HCM sẽ tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực hướng nghiệp và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) cho cán bộ, giáo viên trung học tại TP.HCM”. Chương trình có sự phối hợp của ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM…

Đây là lần đầu tiên khóa tập huấn hướng nghiệp mang tính chuyên sâu gắn với cuộc CMCN 4.0 được triển khai bài bản cho hơn 300 cán bộ, giáo viên là đội ngũ cốt cán tại các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX trên địa bàn TP.HCM, nhằm trang bị cho đội ngũ những kiến thức, kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá để hướng dẫn học sinh lựa chọn đúng ngành nghề, phát triển nghề nghiệp bản thân; qua đó nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ của giáo viên vào công tác giảng dạy, hướng tới xây dựng lớp học thông minh, trường học thông minh.

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, thông qua 3 chủ đề chính: Hiểu mình hiểu nghề; Thị trường lao động và khởi nghiệp trong kỷ nguyên 4.0; Kỹ năng hướng dẫn và tư vấn cho học sinh THPT, giáo viên sẽ được “cởi bỏ”, phân tích nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh, học viên. Đồng thời giáo viên còn thực hiện được các phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn; Cung cấp được các thông tin về dự báo nhân lực, ngành nghề mũi nhọn phù hợp với điều kiện địa phương; Có khả năng tư vấn, hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp phù hợp với xu hướng…

Kết thúc khóa tập huấn, giáo viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, từ đó hỗ trợ học sinh tốt hơn trong lựa chọn ngành nghề đáp ứng được với sự phát triển của TP.HCM và đòi hỏi của cuộc CMCN 4.0.