Nguồn http://moet.gov.vn

Bộ GDĐT công bố kết quả phân tích phổ điểm các tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

1 toan vatli hoahoc

2 toan hoahoc sinhhoc

3 nguvan lichsu diali

4 toan nguvan tienganh

5 toan vatli tienganh