Nguồn http://moet.gov.vn

Bộ GDĐT công bố kết quả phân tích phổ điểm thi các môn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

1 bc mon toan

2 bc ngu van

3 bc vat ly

4 bc hoa hoc

5 bc sinh hoc

6 bc lich su

7 bc dia li

8 bc gdcd

9 tieng anh