Ngưỡng điểm ĐBCL đầu vào hay điểm nhận hồ sơ ĐKXT vào các trường đại học thành viên và Khoa Y, ĐHQG-HCM

1.      Khoa Y: 18 điểm

2.      Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 16 - 18 điểm, riêng PH VNU tại Bến Tre: 15 điểm.

3.      Trường ĐH Bách khoa: 17 điểm.

4.      Trường ĐH Kinh tế - Luật: 17 điểm, riêng PH VNU tại Bến Tre: 15 điểm.

5.      Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 16 - 19 điểm tùy từng ngành.

6.      Trường ĐH CNTT: 15 điểm

7.      Trường ĐH Quốc tế: 16 - 19 điểm tùy từng ngành

Căn cứ kết quả thi của mình, nếu cần thiết, thí sinh có quyền điều chỉnh NV ĐKXT một lần duy nhất theo một trong 2 phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh NV ĐKXT.

Đối với điều chỉnh trực tuyến: từ ngày 19/7/2018 đến 17g ngày 26/7/2018, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyệnvọng ĐKXT bằng cách đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn, chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu. Lưu ý, phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT).

Đối với điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT: từ ngày 19/7/2018 đến 17g ngày 28/7/2018. Với thức này, thí sinh phải sử dụng Phiếu điều chỉnh theo mẫu và có thể tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh thực hiện việc điều chỉnh ngay tại nơi nộp hồ sơ ĐKDT THPTQG.

Chúc thí sinh thành công!