Nguồn http://nld.com.vn

Đáp án chính thức các môn thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 1.


Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP HCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU