Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với mục tiêu đa dạng hoá hình thức tuyển sinh đại học tại ĐHQG-HCM. 

     Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM gồm có: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Phân hiệu Đại học quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre và một số trường đại học ngoài hệ thống ĐHQG-HCM. 

     Bài thi đánh giá năng lực được xây dựng theo định hướng đánh giá các năng lực cơ bản cần thiết để học đại học. Các câu hỏi trong bài thi được xây dựng theo hướng cung cấp số liệu/dữ kiện, hạn chế yêu cầu nhớ kiến thức. Đề thi gồm 120 câu trắc nghiệm gồm 03 phần: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề. Thời gian làm bài là 150 phút.

     Để biết thêm thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực, vui lòng truy cập:

      +  http://vnuhcm.edu.vn

      +  http://cetqa.vnuhcm.edu.vn

      +  http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn