Theo quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).   

     Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ một số trường hợp đặc biệt theo Quy chế. Vì vậy, chỉ điều chỉnh nguyện nguyện vọng ĐKXT khi có thể làm tăng khả năng trúng tuyển ngành, trường phù hợp với bản thân.

-  Chỉ được điều chỉnh một lần, một trong 2 phương thức, trực tuyến (từ 15/7 đến 17g 21/7/2017) hoặc trực tiếp tại nơi ĐKDT (từ 15/7 đến 17g 23/7/2017).

-   Cần đọc kỹ và làm theo hướng dẫn.

-   Ghi đúng mã trường, mã ngành/ nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường.

        Trong trường hợp điều chỉnh trực tiếp, thí sinh có thể tham khảo mẫu ví dụ và tải mẫu tại đây.

TS. Lê Thị Thanh Mai